Interaktivni pregled podataka HNB o izravnim inozemim ulaganljima

Prije nekoliko tjedana sam analizirao prilike u domaćim tvrtkama koje su u vlasništvu stranih rezidenata. Pregled je pokazao da strani sektor posluje na višoj razini produktivnosti i profitabilnosti od domaćeg te da su strane tvrtke otpornije na ekonomske šokove od domaćih, a osim stabilizacije poslovnog ciklusa, strane tvrtke doprinose i dugoročnom rastu, primjerice kroz povećanje opće tehnološke granice. Ta je analiza napravljena na osnovi podataka o poslovanju tvrtki i kao takva govori o efektima izravnih inozemnih ulaganja. Druga istraživanja izravnih inozemnih ulaganja u Hrvatskoj su se orijentirala na agregatne trendove i efekte tih ulaganja na osnovi HNB-ovih podataka. S obzirom da tema izravnih inozemnih ulaganja pobuđuje znatan istraživački interes na više razina, odlučio sam interaktivno kroz Shiny prikazati statističke podatke HNB-a o sektoru inozemstva, koji su osnova najvećeg broja tih istraživanja.

HNB sastavlja podatke o sektoru inozemstva na osnovi metodologije Međunarodnog monetarnog fonda koja dijeli izravna inozemna ulaganja na imovinu i obveze vlasnički povezanih rezidenata i nerezidenata. Pri tome je moguć pregled ukupnih ulaganja, ulaganja po zemljama porijekla kapitala i ulaganja po djelatnostima rezidenta. Za detalje o metodologiji i pojašnjenja varijabli se može pogledati IMF Manual. Poštujući takav okvir, interaktivni pregled podataka je omogućen na tri tab-a: UKUPNI IZNOS, ZEMLJE PORIJEKLA, DJELATNOSTI REZIDENTA.

Podatci pokazuju da su stranci u razdoblju od 1993. do 2018. godine u Hrvatskoj izravno uložili u imovinu u vrijednosti oko 34 mlrd EUR. Od toga je najveći dio, u vrijednosti oko 22.8 mlrd EUR, uložen u vlasničke udjele, a zadržana dobit je također značajna i iznosi 6.5 mlrd EUR. Hrvatski rezidenti su u tom razdoblju u inozemstvu uložili 6.6 mlrd EUR pri čemu je većina ulaganja usmjerena u vlasničke udjele. Neto bilanca izravnih stranih ulaganja tako iznosi oko 27.5 mlrd EUR. U Hrvatsku su najviše ulagale zemlje zapadne Europe, a značajni iznosi su uloženi i od strane mađarskih i slovenskih rezidenata. Dominantna destinacija hrvatskih inozemnih investicija su zemlje iz okruženja, no valja napomenuti i visoke investicije u Nizozemsku. Najviše su ulaganja u Hrvatskoj primili financijski sektor, trgovina, poslovanje sa nekretninama i telekomunikacije dok su domaći rezidenti najviše investirali u trgovinu, financije i upravljačke djelatnosti. Za detaljniji pregled trendova kroz vrijeme pogledajte aplikaciju!Comments powered by Talkyard.

Preplatite se

Preplatite se putem newslettera ili RSS feeda

Vidi također