Koncentriranost izvoza i uvoza u RH

## Warning in .local(conn, statement, ...): Decimal MySQL column 28 imported
## as numeric

Fokus literature iz područja međunarodne razmjene u posljednjih 20-ak godina prešao je s analize makroekonomskih agregatnih tokova roba i usluga na analizu obilježja međunarodne razmjene nefinancijskih poduzeća. Mikroekonomska analiza međunarodne trgovine naglašava važnost stupnja participacije poduzeća u međunarodnoj razmjeni,a rezultati nedvojbeno pokazuju da postoji vrlo mali broj uvoznih i izvoznih firmi među proizvodnim poduzećima, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama. Istraživanja također pokazuju da su izvoznici produktivniji, kapitalno intenzivniji te isplaćuju veće plaće. Ukratko izvoznici ostvaruju u prosjeku znatno bolje performanse od poduzeća koja nisu uključena u međunarodnu razmjenu. U ovom postu ću analizirati kako se međunarodna trgovina hrvatskih firmi uklapa u stilizirane činjenice iz moderne literature o međunarodnoj trgovini.

Analizu koncentriranosti uvozne i izvozne aktivnosti započet ću s mjerenjem udjela izvoznika i uvoznika u ukupnom broju nefinancijskih poduzeća. Udio izvoznika u ukupnoj populaciji poduzeća prikazani su u tablici 1. Tvrtka je definirana kao izvozna, ako je vrijednosti prihoda iz inozemstva (izvoza) veća od nula. U prosjeku u periodu 2002-2017, oko 15% poduzeća u RH pripada grupi izvoznika. U SAD-u ovaj broj iznosi oko 4% (Bernard et al, 2007) pa se može činiti da je udio izvoznika u RH relativno visok. Jasno, ova razlika je rezultat veličine zemlje. Hrvatska je mala otvorena ekonomija, dok su SAD velika svjetska ekonomija. Zanimljiva je i dinamika kretanja udjela izvoza. Tijekom krize, udio je pao s 16% 2008. godine na 11% 2009. godine, čak pet postotnih bodova. Međutim, udio se ponovno vratio na prosječnu vrijednost.

Table 1: Tablica 1: Udio izvoznih poduzeća u ukupnom broju nefinancijskih poduzeća
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
16% 16% 17% 17% 17% 16% 12% 11% 12% 11% 12% 13% 14% 14% 15% 15%

Mala participacija izvoza može se preslikati i na uvoz. Tablica 2. pokazuje udio uvoznih poduzeća u ukupnom broju nefinancijskih poduzeća tijekom razdoblja 2002-2017. Prosječni udio uvoza je identičan udjelu izvoza – 15%. Međutim, promjene udjela tijekom promatranog razdoblja su znatno volatilnije. U pretkriznom razdoblju udio uvoznika je bio oko 19%, da bi nakon krize pao na 13%, pad od 5 postotnih poena. Može se zaključiti da većina poduzeća u Hrvatskoj (oko 85%) ne uvozi niti izvozi.

Table 2: Tablica 2: Udio uvoznih poduzeća u ukupnom broju nefinancijskih poduzeća
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19% 20% 20% 19% 19% 17% 15% 13% 13% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14%

Ograničena participacija izvoznih poduzeća ne odnosi se samo na njihov broj, već i na izvoznu koncentraciju. Kako bi dobili uvid o veličini koncentracije, u nastavku se analizira udio izvoza najvećih izvoznika u ukupnom izvozu. Za početak, u tablici 3 je prikazano 5 najvećih izvoznika u Hrvatskoj za svaku promatranu godinu (razdoblje 2002-2017). U svakoj godini, najveći izvoznik je INA d.d., koja uključuje otprilike 8 % ukupnog izvoza svih nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj. Drugi najveći izvoznik je Pliva d.d., s otprilike 2.5% ukupnog izvoza svih poduzeća. Zanimljivo je primijetiti da je veliki udio najvećih izvoznika bio ili je u vlasništvu države (Croatia airlines d.d., Pretokemija d.d., HT d.d., Pliva Hrvatska…).

Table 3: Tablica 3: Top izvoznici po godinama
Godina Izvoz Uvoz Neto izvoz Udio izvoza Naziv
2002 3187569203 8679927348 -5492358145 6.20 INA d.d.
2002 1900031700 1090078809 809952891 3.69 PLIVA FARMACEUTIKA d.d.
2002 1154455936 883661030 270794906 2.24 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.
2002 1112049525 416771528 695277997 2.16 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2002 1096436540 969926558 126509982 2.13 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
2003 3424902635 9666761959 -6241859324 6.17 INA d.d.
2003 1572766568 1017776226 554990342 2.83 PLIVA FARMACEUTIKA d.d.
2003 1127355200 899559116 227796084 2.03 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
2003 1077607451 435022797 642584654 1.94 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2003 988866374 174294866 814571508 1.78 BENETTON CROATIA d.o.o.
2004 4643173353 9648933572 -5005760219 7.52 INA d.d.
2004 1737382501 1068209513 669172988 2.81 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2004 1151808016 980688614 171119402 1.87 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
2004 1104802141 55340 1104746801 1.79 TANKERSKA PLOVIDBA d.d.
2004 1044449459 538052847 506396612 1.69 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2005 5748814929 13995869855 -8247054926 8.05 INA d.d.
2005 2034240164 978680871 1055559293 2.85 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2005 1269739517 674463251 595276266 1.78 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2005 1194259817 867066291 327193526 1.67 DIOKI d.d. u stečaju
2005 1148568211 1081266271 67301940 1.61 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
2006 6973837986 17180646903 -10206808917 8.45 INA d.d.
2006 1942959836 1206827843 736131993 2.35 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2006 1346788354 513558681 833229673 1.63 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2006 1335850239 713754837 622095402 1.62 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.
2006 1255877494 978079064 277798430 1.52 DIOKI d.d. u stečaju
2007 7675427398 16028247684 -8352820286 8.38 INA d.d.
2007 1740404295 1312594103 427810192 1.90 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2007 1411845544 1115038782 296806762 1.54 DIOKI d.d. u stečaju
2007 1310942045 660995144 649946901 1.43 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2007 1305785281 397406309 908378972 1.43 PETROKEMIJA d.d.
2008 7673417417 2236920228 5436497189 8.22 INA d.d.
2008 1678297967 858260583 820037384 1.80 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2008 1580043311 1141436142 438607169 1.69 PETROKEMIJA d.d.
2008 1557044297 678714834 878329463 1.67 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.
2008 1489661705 1133486517 356175188 1.60 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2009 5831970767 3124073605 2707897162 7.36 INA d.d.
2009 2126200061 1287450788 838749273 2.68 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2009 2021901704 945343836 1076557868 2.55 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2009 1519422208 1874 1519420334 1.92 INA Adria B.V.
2009 1222146308 437606556 784539752 1.54 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.
2010 8561063979 1731663572 6829400407 9.50 INA d.d.
2010 2423051744 1113947949 1309103795 2.69 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2010 1911703953 917405396 994298557 2.12 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2010 1581657299 817183676 764473623 1.75 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2010 1389130999 742661484 646469515 1.54 PETROKEMIJA d.d.
2011 10471077854 639365342 9831712512 10.94 INA d.d.
2011 1911564334 812004140 1099560194 2.00 PETROKEMIJA d.d.
2011 1877567011 1349410399 528156612 1.96 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2011 1807190156 1435753317 371436839 1.89 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2011 1502522964 667794203 834728761 1.57 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2012 9216306064 243194500 8973111564 9.35 INA d.d.
2012 2369369127 1705214215 664154912 2.40 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2012 1946106747 1691843570 254263177 1.97 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2012 1923669979 848036436 1075633543 1.95 PETROKEMIJA d.d.
2012 1633774257 1144268611 489505646 1.66 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
2013 8324125844 423129758 7900996086 8.57 INA d.d.
2013 2193811319 1558424783 635386536 2.26 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2013 1922608530 1505040026 417568504 1.98 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2013 1625713704 448273218 1177440486 1.67 PETROKEMIJA d.d.
2013 1015274998 17480204 997794794 1.04 Croatia Airlines d.d.
2014 7685525922 13502798064 -5817272142 7.24 INA d.d.
2014 2861272270 1732016236 1129256034 2.70 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2014 2541083555 999223798 1541859757 2.40 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2014 1553777994 457661151 1096116843 1.46 PETROKEMIJA d.d.
2014 1001621164 61876785 939744379 0.94 Croatia Airlines d.d.
2015 6290765002 10510889586 -4220124584 5.46 INA d.d.
2015 3054016939 2265450953 788565986 2.65 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2015 2654559768 1314979307 1339580461 2.30 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2015 1799986307 486184513 1313801794 1.56 PETROKEMIJA d.d.
2015 1086803986 85742905 1001061081 0.94 Valamar Riviera d.d.
2016 5461284352 8769441792 -3308157440 4.57 INA d.d.
2016 2742367744 2731846144 10521600 2.30 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2016 2217148928 1971400960 245747968 1.86 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2016 1323018624 85812992 1237205632 1.11 Valamar Riviera d.d.
2016 1264646272 421592544 843053728 1.06 PETROKEMIJA d.d.
2017 7321791488 10663714816 -3341923328 5.31 INA d.d.
2017 5238063616 0 5238063616 3.80 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.
2017 3104989184 2626521344 478467840 2.25 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2017 1918320512 1631404672 286915840 1.39 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2017 1645482240 783778176 861704064 1.19 ULJANIK d.d. u stečaju

U tablici 4 su prikazani najveći uvoznici u RH. Tablica pokazuje da je koncentracija uvoznika još veća od koncentracije izvoznika . Primjerice, tri najveća uvoznika u 2017. Godini (Ina d.d., Pliva d.d. i HEP d.o.o.) čine oko 14% ukupnog uvoza u RH. Dvadeset najvećih uvoznika čini 24.25% ukupnog uvoza.

Table 4: Tablica 4: Top uvoznici po godinama
Godina Izvoz Uvoz Neto izvoz Udio izvoza Naziv
2002 3187569203 8679927348 -5492358145 11.14 INA d.d.
2002 839315573 1711018218 -871702645 2.20 HT d.d.
2002 32963366 1357121907 -1324158541 1.74 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2002 1900031700 1090078809 809952891 1.40 PLIVA FARMACEUTIKA d.d.
2002 32926445 1079312604 -1046386159 1.39 HEP d.d.
2003 3424902635 9666761959 -6241859324 10.92 INA d.d.
2003 37546768 1517015267 -1479468499 1.71 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2003 106196469 1476666692 -1370470223 1.67 HEP d.d.
2003 168968914 1051784368 -882815454 1.19 RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o.
2003 1572766568 1017776226 554990342 1.15 PLIVA FARMACEUTIKA d.d.
2004 4643173353 9648933572 -5005760219 10.14 INA d.d.
2004 269556954 2027891933 -1758334979 2.13 RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o.
2004 6248996 1610885492 -1604636496 1.69 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2004 360853209 1268727598 -907874389 1.33 HEP d.d.
2004 955547688 1134978358 -179430670 1.19 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.
2005 5748814929 13995869855 -8247054926 13.02 INA d.d.
2005 941178332 2127477154 -1186298822 1.98 HEP d.d.
2005 313018095 1129961747 -816943652 1.05 RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o.
2005 0 1121313557 -1121313557 1.04 EHTP Konsulting d.o.o.
2005 1148568211 1081266271 67301940 1.01 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
2006 6973837986 17180646903 -10206808917 12.77 INA d.d.
2006 111360887 7520604140 -7409243253 5.59 H Š d.o.o.
2006 373803103 4004048251 -3630245148 2.98 M SAN GRUPA d.d.
2006 909174993 2251222145 -1342047152 1.67 HEP d.d.
2006 2314440 1694203075 -1691888635 1.26 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2007 7675427398 16028247684 -8352820286 11.94 INA d.d.
2007 332294648 2692290942 -2359996294 2.01 HEP d.d.
2007 3519014 2068544966 -2065025952 1.54 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2007 356898392 1657251557 -1300353165 1.23 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
2007 648449785 1573333405 -924883620 1.17 M SAN GRUPA d.d.
2008 133015438 3054845676 -2921830238 2.54 HEP d.d.
2008 761207134 2334934936 -1573727802 1.94 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
2008 7673417417 2236920228 5436497189 1.86 INA d.d.
2008 11649351 2128481495 -2116832144 1.77 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2008 734971745 1638722273 -903750528 1.36 M SAN GRUPA d.d.
2009 51923167 3153855841 -3101932674 3.48 HEP d.d.
2009 5831970767 3124073605 2707897162 3.45 INA d.d.
2009 0 2128629972 -2128629972 2.35 bauMax Zagreb d.o.o. u stečaju
2009 142988011 1498859183 -1355871172 1.65 KONZUM d.d.
2009 2126200061 1287450788 838749273 1.42 ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
2010 257446361 2338974612 -2081528251 2.64 HEP d.d.
2010 169198980 2044665288 -1875466308 2.30 KONZUM d.d.
2010 97338526 1884483424 -1787144898 2.12 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
2010 8561063979 1731663572 6829400407 1.95 INA d.d.
2010 490994104 1519810723 -1028816619 1.71 M SAN GRUPA d.d.
2011 49879258 3534317515 -3484438257 3.82 HEP d.d.
2011 231807200 2699752717 -2467945517 2.92 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
2011 1003 1467112087 -1467111084 1.59 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2011 1807190156 1435753317 371436839 1.55 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2011 1877567011 1349410399 528156612 1.46 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2012 117890626 3889614282 -3771723656 4.24 HEP d.d.
2012 226309042 2492817376 -2266508334 2.72 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
2012 2369369127 1705214215 664154912 1.86 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2012 1946106747 1691843570 254263177 1.84 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2012 2688293 1323524877 -1320836584 1.44 PETROL d.o.o.
2013 2193811319 1558424783 635386536 1.76 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2013 239371237 1524113186 -1284741949 1.72 HEP d.d.
2013 1922608530 1505040026 417568504 1.70 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2013 445747487 1503438251 -1057690764 1.69 M SAN GRUPA d.d.
2013 196333989 1285807241 -1089473252 1.45 KONZUM d.d.
2014 7685525922 13502798064 -5817272142 13.66 INA d.d.
2014 723250692 1765981353 -1042730661 1.79 HEP d.d.
2014 2861272270 1732016236 1129256034 1.75 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2014 0 1478413371 -1478413371 1.50 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
2014 179104043 1338997528 -1159893485 1.35 KONZUM d.d.
2015 6290765002 10510889586 -4220124584 10.06 INA d.d.
2015 733581003 2405619038 -1672038035 2.30 HEP d.d.
2015 3054016939 2265450953 788565986 2.17 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2015 579592408 1696871710 -1117279302 1.62 PETROL d.o.o.
2015 233087310 1415530163 -1182442853 1.36 KONZUM d.d.
2016 5461284352 8769441792 -3308157440 8.73 INA d.d.
2016 2742367744 2731846144 10521600 2.72 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2016 908858560 2218799872 -1309941312 2.21 HEP d.d.
2016 830536832 2112438400 -1281901568 2.10 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.
2016 2217148928 1971400960 245747968 1.96 BOXMARK LEATHER d.o.o.
2017 7321791488 10663714816 -3341923328 9.02 INA d.d.
2017 1164305664 2874327296 -1710021632 2.43 HEP d.d.
2017 3104989184 2626521344 478467840 2.22 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2017 15905450 2046302976 -2030397526 1.73 PORSCHE CROATIA d.o.o.
2017 0 1919735424 -1919735424 1.62 LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Kao sljedeću mjeru koncentracije koristim udio 1%, 5% i 10% najvećih izvoznika u ukupnom izvozu. Brojke su sljedeće:

  • 1% najvećih izvoznika čini 87.8% ukupnog izvoza.
  • 5% najvećih izvoznika čini 97.9% ukupnog izvoza
  • 10% najvećih izvoznika čini 99.5% ukupnog izvoza.

Rezultati pokazuju da izvoznu aktivnost karakterizira visok stupanj koncentracije među domaćim firmama. Ako bi se promatrao samo prerađivački sektor, brojke su slične: 81.1%, 96.6% i 99.0%. Valja podsjetiti da promatramo samo 1% najvećih izvoznika. Zanimljivo je da u cijeloj populaciji hrvatskih poduzeća,manje od 1% poduzeća čini kompletni hrvatski izvoz/uvoz.

Na kraju se može zaključiti da mikroekonomski aspekti međunarodne trgovine u uzorku hrvatskih firmi odgovaraju predviđanjima empirijske literature iz područja međunarodne trgovine: izvozna i uvozna aktivnost su snažno koncentrirane. Naime, tek mali broj domaćih poduzeća je uključen u međunarodnu razmjenu, a agregatna razina razmjene je pod snažnim utjecajem nekoliko velikih poduzeća.

Izvoz  Uvoz 


Comments powered by Talkyard.

Preplatite se

Preplatite se putem newslettera ili RSS feeda