CroEcon - differentia specifica

U blogosferi i općenito na internetu se može pronaći mnoštvo analiza o ekonomskim kretanjima u Hrvatskoj i svijetu. Bez obzira na kvalitetu analize, s vremenom podaci i teme kojima se tekst bavi postaju zastarjeli pa se javlja potreba za osvježavanjem postova o istom fenomenu. Dodatno, čitatelj često mora imati određeni stupanj povjerenja da su svi podaci (grafovi, analize) prezentirani u tekstu točni i vjerodostojni.

Kako bi prevladali navedeni problemi, u blogu će se koristiti novi pristup. Kada god je to moguće svi kvantitativni aspekti analize će se prikazati na web aplikaciji koja će se razvijati paralelno s blogom. Aplikacija će se pisati pomoću programskog jezika R, koristeći paket Shiny. Web aplikacije razvijene u Shiny omogućuje vrlo brzu i jednostavnu prezentaciju nalaza određene analize i stoga su izrazito prikladne za ovakav format analize.

Iako programskom jeziku R popularnost snažno raste, još je uvijek je relativno nepoznat među ljudima koji po struci nisu informatičari ili nisu vezani uz područje data science-a. Valja napomenuti da se radi open-source (“besplatnom”) programskom jeziku, primarno orijentiranom na razvoj statističkih modela i grafičku analizu. Međutim, R pruža mnogo više od toga, pa tako omogućuje i pisanje blogova na posebnoj web stranici poput ove, korištenje tehnika web scraping-a, izradu spomenutih web aplikacija i td. Ipak, glavni naglasak je na razvoju statističkih paketa (posebno za strojno učenje). R se može preuzeti sa sljedeće web stranice. Uz R se gotovo uvijek instalira i besplatno okruženje za R, R studio. Ovo sve napominjemo kako bi čitatelji mogli samostalno replicirati neke kodove koje ćemo koristiti u R-u.

Vratimo se na temu s početka posta. U novinskim analizama i javnim raspravama često se hrvatski standard uspoređuje sa standardom ostalih ekonomija (država). Koriste se različiti indikatori i različito vremensko razdoblje. Svake godine ili češće pojavljuju se novi tekstovi sa ažuriranom grafikonima. Aplikacija koja se razvija uz blog omogućuje svakom čitatelju da u bilo kojem trenutku prouči aktualno stanje, promjeni razdoblje promatranja, varijabli od interesa i ostale aspekte modela.

Poveznica za aplikaciju nalazi se ovdje (slobodno spremite u bookmark). U kartici “Životni standard” nalazi se jednostavna komparativna analiza pokazatelja životnog standarda za zemlje istočne i jugoistočne Europe (podaci preuzeti s eurostata). Kod prve pretrage, prvi input omogućuje izbor indikatora, drugi izbor varijable od interesa, treći države koje želimo promatrati, a četvrti i peti vremensko razdoblje. Osim pariteta kupovne moći, u kartici “Životni standard” nalazi se i grafikon prosjeka ili medijana dohotka kućanstva, prikupljenih pomoću anketa. Podaci su preuzeti sa stranica Eurostata. Podaci imaju znatno kraći vremenski raspon, ali i drugačije odnose razina životnog standarda. Dok je po razinama domaćeg proizvoda per capita Hrvatska na razini standarda Rumunjske, prema razinama dohotka, Hrvatska je još uvijek dosta ispred Bugarske i Rumunjske, a otprilike u razini standarda Poljske. Graf je interaktivan, u smislu da se svaka promjena inputa direktno odražava na izgled grafikona. Smisao ovog posta nije pružiti detaljnu analizu ekonomskog stanja u RH (iako slika govori sama za sebe), nego objasniti pristup izlaganja u odnosu na postojeće blogove, portale i novinske članke. Kada god želi, svaki čitatelj može pristupiti stranici i pogledati ažurno stanje, te utvrditi kako različite varijable i načini mjerenja varijabli utječu na interpretaciju. U narednim poglavljima ćemo isporučiti i kod za aplikaciju tako da svaki čitatelj može istu pokrenuti na svom računalu i, po potrebi, upozoriti na moguće pogreške i bug-ove.

R  Shiny  GDP 


Comments powered by Talkyard.

Preplatite se

Preplatite se putem newslettera ili RSS feeda