Zašto je smanjenje stope PDV-a na usluge restorana loša porezna mjera?

Vlada je najavila novi paket „poreznih reformi“. Jedna od značajnijih izmjena je uvođenje snižene stope PDV-a na „pripremu i dostavu hrane u ugostiteljskim objektima“ s 25% na 13%. Prema pisanju medija, ministar Marić je bio protiv ove mjere, ali je ona ipak donesena zbog snažnog lobija ministarstva turizma i ugostiteljskog ceha. Prije razmatranja ove mjere valja podsjetiti na osnovne karakteristike sustava PDV-a u EU. Sve zemlje EU imaju osnovnu stopu PDV-a, koja, prema direktivama EU, ne bi trebala biti niža o d 15%. [Opširnije]