Globalizacija je dobra za sve, ali loša za neke

Povodom nadolazećeg blagdana Svih svetih, prekjučer je na Dnevniku HRT-a prikazan prilog o proizvođačima cvijeća. Novinarka je intervjuirala nekoliko vlasnika OPG-a, koji su prezentirali svoj asortiman cvijeća i govorili o dobrim i lošim stranama svog posla. Najveću prepreku sadašnjem, a posebno budućem poslovanju, vide u povećanom uvozu cvijeća. U prilogu je istaknuto da je uvoz cvijeća ove godine porastao za 5%, a najveći rast uvoza odnosi se na uvoz cvijeća iz Nizozemske. [Opširnije]

Pogled na hrvatsku tehnološku granicu

Tehnologiju nije jednostavno definirati, a još ju je teže kvantificirati. Ekonomisti najčešće koriste produktivnost faktora proizvodnje ( TFP ) kao proxy za tehnologiju. TFP kao mjera tehnologije krije niz konceptualnih i praktičnih poteškoća, ali je i nadalje dobro rješenje za analizu tehnološkoga napretka.Zbog toga sam odlučio procijeniti proizvodnu funkciju domaćih tvrtki i na temelju toga promotriti tehnološke trendove u gospodarstvu.Procjena TFP-a svojevrsni je analitički poduhvat i uglavnom se odnosi na pravilnu specifikaciju proizvodne funkcije. [Opširnije]

Kojem klubu pripada Hrvatska?

Imajući na umu manjak interesa za analizu konvergencije dohotka u Hrvatskoj, analizirao sam nekoliko jednostavnih grafikona koji opisuju proces smanjenja dohodovnih razlika Hrvatske i nekoliko (potencijalnih) konvergencijskih klubova. Također, nastojao sam utvrditi na koji se način ti rezultati uklapaju u literaturu o konvergenciji (post)tranzicijskih EU zemalja. Tema je dodatno aktualna u kontekstu očekivanog usporavanja domaće ekonomije jer ukazuje na mogući razvoj ekonomske krize. Rezultati analize ukazuju na to da u razdobljima ekonomskog rasta Hrvatska prati dinamiku rasta novih zemalja članica EU(NMS) dok obrazac kretanja dohotka u periodu krize ima više sličnosti s južnim EU zemljama (SEU). [Opširnije]