Izravna strana ulaganja:pozitivni efekti koji mogu biti i veći!

Izravna strana ulaganja (FDI) prije 10-ak godina bila su iznimno važna ekonomska tema. Razlog tome zasigurno je bio u intenzitetu globalizacije i internacionalizacije poslovanja koji su tada bili ključni ekonomski trendovi. Suvremena ekonomska teorija predviđa pozitivan efekt izravnih stranih ulaganja (FDI) na niz ekonomskih pokazatelja i razvoj općenito. Izravna strana ulaganja očekivano bi trebala donositi korist domaćim i stranim tvrtkama ali i cjelokupnom gospodarstvu. Teorija predviđa snažnije efekte u zemljama ispod tehnološke granice kao i zemljama u procesu smanjenja razvojnog jaza. [Opširnije]

Izvoznici i uvoznici su najčešće iste tvrtke

## Warning in .local(conn, statement, ...): Decimal MySQL column 28 imported ## as numeric U prošlom postu sam analizirao koncentriranost uvozne i izvozne aktivnosti u RH. Većina izvozne i uvozne aktivnosti odnosi se na mali postotak velikih poduzeća. Primjerice 1% najvećih izvoznika čini 87.8% ukupnog izvoza, a 20 najvećih uvoznika čini čak 25% ukupnog uvoza nefinancijskih poduzeća. Na temelju pregleda podataka o međunarodnoj razmjeni uočava se kako su veliki izvoznici u pravilu i veliki uvoznici. [Opširnije]
Uvoz  Izvoz 

Koncentriranost izvoza i uvoza u RH

## Warning in .local(conn, statement, ...): Decimal MySQL column 28 imported ## as numeric Fokus literature iz područja međunarodne razmjene u posljednjih 20-ak godina prešao je s analize makroekonomskih agregatnih tokova roba i usluga na analizu obilježja međunarodne razmjene nefinancijskih poduzeća. Mikroekonomska analiza međunarodne trgovine naglašava važnost stupnja participacije poduzeća u međunarodnoj razmjeni,a rezultati nedvojbeno pokazuju da postoji vrlo mali broj uvoznih i izvoznih firmi među proizvodnim poduzećima, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama. [Opširnije]
Izvoz  Uvoz