Visoka koncetriranost dobiti, DNV-a i investicija u RH

Ekonomske fenomene često karakterizira visoka razina koncetracije Primjerice, u jednom od prošlih postova je prikazan stupanj koncentracije izvozne aktivnosti. Pokazano je da u razdoblju 2002-2017, 10 najvećih izvoznika čini čak 18% ukupnog izvoza, a 30 najvećih izvoznika čini 30% ukupnog hrvatskog izvoza. U ovom kratkom postu ću analizirati stupanj koncentracije nefinancijskih poduzeća za druge ekonomske varijable. Stupanj koncetracije pokazuje koliko je kretanje makroekonomskih varijabli pod utjecajem velikih poduzeća. Analiza koncentriranosti nalazi se u CroEcon aplikaciji u modulu “Poslovni subjekti”, pa čitatelj može samostalno analizirati stupanj koncetracije za razne varijable poput uvoza, izvoza, prihoda i dr. Osim varijabli, čija se koncetracija analizira, moguće je birati raspon godina promatranja, broj tvrtki koji se želi prikazati, kao i specifična županija/općina.

U nastavku posta pokazujem tablice koje se mogu generirati kroz aplikaciju. Za početak, u tablici je prikazana koncentracija dobiti u RH za razdoblje 2002-2017. Prikazano je 20 poduzeća sa najvećom dobiti u promatranom razdoblju. Zanimljivo je da jedna tvrtka, HT d.d., čini čak 10.3% % posto ukupno generirane dobiti. INA, HEP i Adris zajedno čine još 10% dobiti. Ukupno svih 20 poduzeća uključuje ukupno 45.6% ukupne dobiti ostvarene u razdoblju 2002-2017. Očito je da je koncentracija dobiti nefinancijskih poduzeća u RH izrazito visoka. U RH posluje preko 100.000 poduzeća, a samo njih 20 čini gotovo polovinu ukupno generirane dobiti u petnaestogodišnjem razdoblju.

naziv udio kumulativno
HRVATSKI TELEKOM D.D. 10.29 10
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. 3.61 14
INA D.D. 3.55 17
ADRIS GRUPA D.D. 3.48 21
NA 3.16 24
VIPNET D.O.O. 2.76 27
ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA 2.17 29
TDR D.O.O. 1.96 31
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 1.82 33
PLIVA HRVATSKA D.O.O. 1.51 34
HEP PROIZVODNJA DOO 1.49 36
ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O. 1.40 37
3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. 1.32 39
KONZUM D.D. 1.28 40
PBZ CARD D.O.O. 1.21 41
ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O. 0.98 42
PLINACRO D.O.O. 0.96 43
BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. 0.94 44
SUPER SPORT D.O.O. 0.91 45
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB 0.85 46

U tablici 2 je prikazana koncetracija novo dodane vrijednosti, odnosno doprinos pojedine tvrtke BDP-u u RH. Koncetracija je očekivano manja, ali još uvijek se može primjetiti znatna osjetljivost dinamike DNV-a na nekoliko velikih tvrtki. Točnije, 20 najvećih tvrtki je generiralo 17% BDP-a u RH u razdoblju 2002-2017. Ponovno je na prvom mjestu HR d.d., sa 2.4% ukupno generirane novo dodane vrijendosti, a slijede INA, HEP i Zagrebački holding.

naziv udio kumulativno
HRVATSKI TELEKOM D.D. 2.45 2
INA D.D. 2.11 5
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 1.29 6
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 1.12 7
KONZUM D.D. 0.99 8
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 0.99 9
HRVATSKE ŠUME D.O.O. 0.91 10
PLIVA HRVATSKA D.O.O. 0.70 11
VIPNET D.O.O. 0.68 11
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. 0.66 12
NA 0.59 12
HEP PROIZVODNJA DOO 0.58 13
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB 0.53 14
HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. 0.49 14
BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. 0.49 15
NA 0.46 15
TDR D.O.O. 0.43 15
FINANCIJSKA AGENCIJA 0.42 16
ADRIS GRUPA D.D. 0.40 16
PODRAVKA D.D. 0.40 17

Na kraju u tablici 3 je prikazana koncetracija investicija u novu dugotrajnu imovinu za razdoblje 2004-2017 (izbačena je 2002. i 2003. godina zbog određenih outliera koji se pojavljuju u tom razdbolju). Promatrajući cijelo razdoblje, najviše su investirale Hrvatske autoceste d.o.o. Ukupni iznos investicija je 84 milijardi kuna, što je 10.8% ukupnih investicija u cjelokupnom razdoblju 2004-2017. U, primjerice, 2014. godini agregatna bruto kapitalna formacija za cijelu RH je iznosila 35 milijardi kuna, što znači da je bruto kapitalna formacija Hrvatskih autocesta d.o.o. u razdoblju 2004-2017 više od dva puta veća od cjelokupnih investicija u 2014. godini. Ako bi se investicijama pridružilo i povećanje materijalne imovine iz 2001. godine, kada je poduzeće osnovano, iznos bi svakako bio veći. Nakon Hrvatskih autocesta d.o.o., najveći iznos bruto kapitalne formacije je ostvarila INA-industrija nafte d.d., cca 31.83 milijardu kuna ili 4.12% ukupnih investicija u razdoblju 2004-2017. Treći subjekt je Hrvatski Telekom, a četvrti Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., sa ukupnim ulaganjem (BKF) od 14.3 milijarde kuna ili 1.86% ukupnih investicija. Zbrajajući investicije 5 subjekata sa najvećim iznosom investicija u promatranom razdoblju, može se zaključiti da one čine 20.00% ukupnih investicija. Proizlazi da investicije velikih poduzeća uvelike određuju agregatne investicije u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je primijetiti da se najveći udio ukupnih investicija odnosi na ulaganje u prometnu infrastrukturu (poduzeća Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Zagreb-Rijeka d.o.o.), otprilike 12.6% ukupnih investicija za razdoblje 2004-2017. Valja također istaknuti da su 3 od 5 tvrtki s najvećim investicijama tvrtke u državnom vlasništvu. Ako se gleda veći broj poduzeća, 10 od 18 najvećih investitora je u većinskom državnom vlasništvu. Pri tome su poduzeća koja u promatranom razdoblju privatizirana (poput HT-a d.d.), evidentirana kao privatna.

naziv udio kumulativno
HRVATSKE AUTOCESTE 10.86 11
INA D.D. 4.12 15
HRVATSKI TELEKOM D.D. 1.97 17
HRVATSKE CESTE D.O.O. 1.86 19
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 1.54 20
AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB DD 1.26 22
HEP PROIZVODNJA DOO 0.97 23
HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. 0.94 24
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 0.88 24
VIPNET D.O.O. 0.87 25
MAISTRA D.D. 0.77 26
KONZUM D.D. 0.72 27
ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA 0.68 27
LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. 0.65 28
PETROL D.O.O. 0.62 29
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. 0.61 29
PLINACRO D.O.O. 0.56 30
HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. 0.52 30
NA 0.51 31
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 0.48 31

Može se zaključiti da je stupanj koncentriranosti dobiti i investicija u RH u zadnjih 15 godina vrlo visok. Bilo bi zanimljivo ove rezultate usporediti sa ostalim zemljama EU, kako razvijenim tako i nerazvijenim. Nastavno na analizu izvoza i uvoza, o kojoj sam pisao u prošlim postovima, može se pretpostaviti da je u drugim zemljama stupanj koncentriranosti još i veći, posebno u razvijenim zemljama u kojima posluju multinacionalne kompanije.

Slobodno u komentarima predložite varijable koje možemo dodati u aplikaciju radi analize stupnja koncentriranosti.Comments powered by Talkyard.

Preplatite se

Preplatite se putem newslettera ili RSS feeda

Vidi također