Najveće plaće u RH po djelatnostima

U ovom osvrtu ćemo pogledati koje djelatnosti i sektori u Hrvatskoj isplaćuju najveće plaće. Tradicionalno djelatnosti Informacija i komunikacija (J), Opskrbe energijom(D), Rudarstva i vađenja (B), Financije (K) i Javna uprava (O) isplaćuju najviše prosječne place. Teško je izdvojiti “najbolju” djelatnost jer se plaće kreću ciklički i ovise o nizu različitih faktora, kako globalnim i europskim kretanjima u gospodarstvu i tehnologiji,tako i o domaćem tržištu rada, migracijskim trendovima i političkim prilikama.

Ipak, vidljivo je da djelatnost Informacija i komunikacija (uglavnom) postojano isplaćuje višu prosječnu plaću nego druge djelatnosti. U periodu od 2000. godine do izbijanja krize 2008. godine su plaće najbrže rasle i bile apsolutno najviše u toj djelatnosti. Dodatno, u tom razdoblju je rast plaća u djelatnosti Informacija i komunikacija bio vrlo postojan i bez naglašenih cikličkih oscilacija. Neposredno nakon ekonomske krize trend kretanja plaća u tehnološkim djelatnostima raste prvi put više od dugoročnog trenda rasta, a od 2012 do 2016 godine se ponovno vraća na svoju dugoročnu putanju. U 2016. godini djelatnost Informacija i komunikacija je tako u prosjeku isplaćivala 7,2 tis kn mjesečne plaće.

Zanimljivo je da su u trenutku izbijanja ekonomske krize prosječne plaće u promatranim djelatnostima konvergirale, a nakon 2010. godine se ponovno povećava sektorska disperzija plaća. U razdoblju 2012 - 2015 djelatnosti Opskrbe energijom te Rudarstva i vađenja isplaćuju nešto veće prosječne plaće od Informatičkih i komunikacijskih djelatnosti no vidljiv je trend bržeg rasta plaća u tehnološkim djelatnostima i ponovni povratak informatičkih tehnoloških djelatnosti prema prvom mjestu. Podatci Državnog zavoda za statistiku za 2018. godinu pokazuju da su Informatičke i komunikacijske djelatnosti ponovno najisplativiji (najproduktivniji!?) sektor za raditi sa prosječnom isplaćenom plaćom od oko 8,5 tis kn.

Također valja primijetiti kako je djelatnost Financija i osiguranja blisko pratila Informatičke i komunikacijske djelatnosti u desetogodišnjem periodu od 2000. godine i isplaćivala skoro jednako visoke plaće. Nakon krize dolazi (od 2010. godine) do promjene trenda i pada prosječne isplaćene plaće u Financijama pa ovaj sektor počinje gubiti na atraktivnosti. To je moguće povezati sa sve većom razinom financijske regulacije, manjom potražnjom za kreditima i općenitim padom popularnosti Financija koji se nastavio do 2018. godine.

Zaključno, u domaćem gospodarstvu Informatičke i komunikacijske djelatnosti isplaćuju najviše plaće i imaju najstabilniji (najmanje ciklički) trend rasta u razdoblju od 2000. do 2016. godine, a podatci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da se taj trend nastavio i do 2018. godine. Razdoblje nakon krize (2012-2015 godine) predstavlja period konsolidacije u tehnološkom sektoru te su plaće rasle nešto sporije nego u Distribuciji energije i Rudarstvu no pod utjecajem politika digitalizacije na europskoj ali i nacionalnoj razini te intenziviranja globalne tehnološke revolucije, Informatičke i komunikacijske djelatnosti ponovno dolaze na prvo mjesto i pokazuju se kao, dugoročno promatrano, najisplativiji sektor za rad.Comments powered by Talkyard.

Preplatite se

Preplatite se putem newslettera ili RSS feeda

Vidi također